преглед

на търг

3000-3912

Търг 3000-3912 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, лп

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 71, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 88, ОЗМ: 0

Общо: 258м³

Начална цена: 13098.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 655 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019