преглед

на търг

3000-3910

Търг 3000-3910 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, яс

Дървесина (м³): Едра: 210, Средна: 53, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 219, ОЗМ: 0

Общо: 482м³

Начална цена: 22223.00 лв.

Стъпка: 222 лв.

Гаранция: 1111 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

12.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019