преглед

на търг

3600-3909

Търг 3600-3909 - ДГС ЛОМ

Обект No. 20304

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 188, Средна: 100, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 7, ОЗМ: 6

Общо: 310м³

Начална цена: 19195.00 лв.

Стъпка: 192 лв.

Гаранция: 960 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

08.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019