преглед

на търг

3600-3908

Търг 3600-3908 - ДГС ЛОМ

Обект No. 20303

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 491, Средна: 91, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 17

Общо: 647м³

Начална цена: 45620.00 лв.

Стъпка: 456 лв.

Гаранция: 2281 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

07.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019