преглед

на търг

3600-3906

Търг 3600-3906 - ДГС ЛОМ

Обект No. 20301

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1670, Средна: 510, Дребна: 158

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 83

Общо: 2501м³

Начална цена: 157755.00 лв.

Стъпка: 1578 лв.

Гаранция: 7888 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

16.12.2019

Договор

08.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.12.2019