преглед

на търг

3900-3905

Търг 3900-3905 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 20603

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 198, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 405, ОЗМ: 0

Общо: 650м³

Начална цена: 15221.00 лв.

Стъпка: 152 лв.

Гаранция: 761 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Договор

07.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019