преглед

на търг

3900-3904

Търг 3900-3904 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 20602

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здгл, здб

Дървесина (м³): Едра: 30, Средна: 81, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 415, ОЗМ: 0

Общо: 539м³

Начална цена: 12958.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 648 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019