преглед

на търг

3900-3903

Търг 3900-3903 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 20601

Дата на публикуване: 20.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 27, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 134, ОЗМ: 0

Общо: 170м³

Начална цена: 7852.00 лв.

Стъпка: 79 лв.

Гаранция: 393 лв.

Първа дата: 11.12.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.11.2019

Документация за провеждане на търг

20.11.2019

Проекто-договор

20.11.2019

Протокол от проведен търг

13.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2019