преглед

на търг

5940-3898

Търг 5940-3898 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2001-2

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 939, Средна: 65, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8

Общо: 1012м³

Начална цена: 70130.00 лв.

Стъпка: 701 лв.

Гаранция: 3507 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2020

Допълнителен документ

30.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019