преглед

на търг

5940-3897

Търг 5940-3897 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2001-1

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 585, Средна: 265, Дребна: 233

Дърва (м³): За огрев: 31, ОЗМ: 0

Общо: 1114м³

Начална цена: 64910.00 лв.

Стъпка: 649 лв.

Гаранция: 3246 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2020

Допълнителен документ

30.03.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019