преглед

на търг

5940-3895

Търг 5940-3895 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2009

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1056, Средна: 135, Дребна: 153

Дърва (м³): За огрев: 22, ОЗМ: 7

Общо: 1373м³

Начална цена: 55334.00 лв.

Стъпка: 553 лв.

Гаранция: 2767 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019