преглед

на търг

5940-3894

Търг 5940-3894 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2008

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1390, Средна: 20, Дребна: 167

Дърва (м³): За огрев: 267, ОЗМ: 12

Общо: 1856м³

Начална цена: 71837.00 лв.

Стъпка: 718 лв.

Гаранция: 3592 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019