преглед

на търг

5940-3893

Търг 5940-3893 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2007

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1758, Средна: 680, Дребна: 346

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 12

Общо: 2845м³

Начална цена: 103180.00 лв.

Стъпка: 1032 лв.

Гаранция: 5159 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019