преглед

на търг

5940-3892

Търг 5940-3892 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 2006

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1454, Средна: 170, Дребна: 212

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 16

Общо: 1977м³

Начална цена: 79331.00 лв.

Стъпка: 793 лв.

Гаранция: 3967 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019