преглед

на търг

5500-3891

Търг 5500-3891 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, лп, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 450, ОЗМ: 0

Общо: 497м³

Начална цена: 21338.00 лв.

Стъпка: 213 лв.

Гаранция: 1067 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

12.12.2019