преглед

на търг

5500-3890

Търг 5500-3890 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 701, ОЗМ: 0

Общо: 760м³

Начална цена: 32939.00 лв.

Стъпка: 330 лв.

Гаранция: 1647 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

12.12.2019