преглед

на търг

5500-3889

Търг 5500-3889 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 85, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 89, ОЗМ: 0

Общо: 236м³

Начална цена: 9993.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 500 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019