преглед

на търг

3500-3885

Търг 3500-3885 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 20101

Дата на публикуване: 18.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: мжд, ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 482, ОЗМ: 0

Общо: 482м³

Начална цена: 23190.00 лв.

Стъпка: 231 лв.

Гаранция: 1159 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2019

Документация за провеждане на търг

18.11.2019

Проекто-договор

18.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019