преглед

на търг

2240-3884

Търг 2240-3884 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2013ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 721, Средна: 85, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 64, ОЗМ: 30

Общо: 900м³

Начална цена: 48458.00 лв.

Стъпка: 484 лв.

Гаранция: 2422 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019