преглед

на търг

2240-3883

Търг 2240-3883 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2012ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 144, Средна: 77, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 11

Общо: 263м³

Начална цена: 12954.00 лв.

Стъпка: 129 лв.

Гаранция: 647 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

07.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019