преглед

на търг

2240-3882

Търг 2240-3882 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2011ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бл

Дървесина (м³): Едра: 154, Средна: 90, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 1

Общо: 292м³

Начална цена: 15330.00 лв.

Стъпка: 153 лв.

Гаранция: 766 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019