преглед

на търг

2240-3881

Търг 2240-3881 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2010ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, брз

Дървесина (м³): Едра: 442, Средна: 166, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 141, ОЗМ: 7

Общо: 757м³

Начална цена: 39171.00 лв.

Стъпка: 391 лв.

Гаранция: 1958 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

09.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019