преглед

на търг

2240-3878

Търг 2240-3878 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2007ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 99, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 20, ОЗМ: 2

Общо: 166м³

Начална цена: 7472.00 лв.

Стъпка: 74 лв.

Гаранция: 373 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019