преглед

на търг

2240-3877

Търг 2240-3877 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2006ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 180, Средна: 180, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 14

Общо: 467м³

Начална цена: 22320.00 лв.

Стъпка: 223 лв.

Гаранция: 1116 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019