преглед

на търг

2240-3876

Търг 2240-3876 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2005ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, трп

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 221, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 92, ОЗМ: 0

Общо: 471м³

Начална цена: 21085.00 лв.

Стъпка: 210 лв.

Гаранция: 1054 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019