преглед

на търг

2240-3875

Търг 2240-3875 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2004ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 248, Дребна: 81

Дърва (м³): За огрев: 67, ОЗМ: 0

Общо: 475м³

Начална цена: 19176.00 лв.

Стъпка: 191 лв.

Гаранция: 958 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019