преглед

на търг

2240-3874

Търг 2240-3874 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2003ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 310, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 10

Общо: 679м³

Начална цена: 31469.00 лв.

Стъпка: 314 лв.

Гаранция: 1573 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019