преглед

на търг

2240-3873

Търг 2240-3873 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2002ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 37, Средна: 111, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 28, ОЗМ: 0

Общо: 182м³

Начална цена: 7605.00 лв.

Стъпка: 76 лв.

Гаранция: 380 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019