преглед

на търг

2240-3872

Търг 2240-3872 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 2001ст

Дата на публикуване: 15.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 263, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 3

Общо: 598м³

Начална цена: 32417.00 лв.

Стъпка: 324 лв.

Гаранция: 1620 лв.

Първа дата: 05.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2019

Документация за провеждане на търг

15.11.2019

Проекто-договор

15.11.2019

Протокол от проведен търг

09.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019