преглед

на търг

3950-3871

Търг 3950-3871 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 20805-1

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 211, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 256м³

Начална цена: 28305.00 лв.

Стъпка: 283 лв.

Гаранция: 1415 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019