преглед

на търг

3950-3870

Търг 3950-3870 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 20804-1

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 1337, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 204

Общо: 1554м³

Начална цена: 180455.00 лв.

Стъпка: 1805 лв.

Гаранция: 9023 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Договор

03.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019