преглед

на търг

3950-3869

Търг 3950-3869 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 20803

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1595, Средна: 62, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 487, ОЗМ: 295

Общо: 2439м³

Начална цена: 166239.00 лв.

Стъпка: 1662 лв.

Гаранция: 8312 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 14:30

Втора дата: 06.12.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Договор

03.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019