преглед

на търг

3950-3867

Търг 3950-3867 - ДГС МИДЖУР

Обект No. 20801

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 1118, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 351, ОЗМ: 230

Общо: 1711м³

Начална цена: 118910.00 лв.

Стъпка: 1189 лв.

Гаранция: 5946 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 13:30

Втора дата: 06.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Договор

03.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019