преглед

на търг

5800-3866

Търг 5800-3866 - ДГС ПЛЕВЕН

Обект No. 2004

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бл, цр, мжд, кгбр, плкл , едлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 781, ОЗМ: 0

Общо: 781м³

Начална цена: 44615.00 лв.

Стъпка: 446 лв.

Гаранция: 2231 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

05.12.2019