преглед

на търг

5800-3864

Търг 5800-3864 - ДГС ПЛЕВЕН

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, кгбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 344, ОЗМ: 0

Общо: 344м³

Начална цена: 20110.00 лв.

Стъпка: 201 лв.

Гаранция: 1006 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

05.12.2019