преглед

на търг

5800-3863

Търг 5800-3863 - ДГС ПЛЕВЕН

Обект No. 2001

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3518, Средна: 73, Дребна: 246

Дърва (м³): За огрев: 589, ОЗМ: 70

Общо: 4496м³

Начална цена: 231878.00 лв.

Стъпка: 2319 лв.

Гаранция: 11594 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 13:30

Втора дата: 06.12.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

05.12.2019