преглед

на търг

3300-3862

Търг 3300-3862 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 201104мт

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 654, Средна: 123, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 1

Общо: 816м³

Начална цена: 45978.00 лв.

Стъпка: 460 лв.

Гаранция: 2300 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

05.12.2019