преглед

на търг

3300-3861

Търг 3300-3861 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 201103

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 767, Средна: 65, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 1

Общо: 882м³

Начална цена: 49004.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2450 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 09:30

Втора дата: 06.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Допълнителен документ

20.12.2019

Допълнителен документ

28.01.2020

Допълнителен документ

12.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2019