преглед

на търг

3300-3860

Търг 3300-3860 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 201102

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 4339, Средна: 174, Дребна: 48

Дърва (м³): За огрев: 222, ОЗМ: 5

Общо: 4788м³

Начална цена: 279249.00 лв.

Стъпка: 2792 лв.

Гаранция: 13962 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 09:00

Втора дата: 06.12.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Допълнителен документ

20.12.2019

Допълнителен документ

28.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2019