преглед

на търг

3300-3859

Търг 3300-3859 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 201101

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1241, Средна: 141, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 40, ОЗМ: 1

Общо: 1445м³

Начална цена: 82206.00 лв.

Стъпка: 822 лв.

Гаранция: 4110 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

05.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2019