преглед

на търг

5672-3858

Търг 5672-3858 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2004

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 318, Средна: 126, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 163, ОЗМ: 10

Общо: 617м³

Начална цена: 40817.00 лв.

Стъпка: 408 лв.

Гаранция: 2040 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019