преглед

на търг

5672-3857

Търг 5672-3857 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2003

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 819, Средна: 0, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 399, ОЗМ: 320

Общо: 1568м³

Начална цена: 114020.00 лв.

Стъпка: 1140 лв.

Гаранция: 5701 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019