преглед

на търг

5672-3856

Търг 5672-3856 - ДГС БОРИМА

Обект No. 2002

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 278, Средна: 0, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 129, ОЗМ: 90

Общо: 502м³

Начална цена: 36020.00 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 1801 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019