преглед

на търг

5641-2179

Търг 5641-2179 - ДЛС РУСАЛКА

Обект No. 1703

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 217, Средна: 2, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 198, ОЗМ: 0

Общо: 438м³

Начална цена: 39149.00 лв.

Стъпка: 783 лв.

Гаранция: 1957 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване