преглед

на търг

3400-3854

Търг 3400-3854 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 20402

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 151, Средна: 151, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 162, ОЗМ: 0

Общо: 468м³

Начална цена: 19142.00 лв.

Стъпка: 191 лв.

Гаранция: 957 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019