преглед

на търг

3400-3853

Търг 3400-3853 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 20401

Дата на публикуване: 14.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 933, Средна: 445, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 33, ОЗМ: 7

Общо: 1448м³

Начална цена: 78549.00 лв.

Стъпка: 785 лв.

Гаранция: 3927 лв.

Първа дата: 03.12.2019, 10:30

Втора дата: 06.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2019

Документация за провеждане на търг

14.11.2019

Проекто-договор

14.11.2019

Протокол от проведен търг

06.12.2019

Договор

13.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Допълнителен документ

14.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.12.2019