преглед

на търг

3460-2178

Търг 3460-2178 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 17504

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 87, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 0

Общо: 257м³

Начална цена: 16497.00 лв.

Стъпка: 330 лв.

Гаранция: 825 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване