преглед

на търг

3400-3845

Търг 3400-3845 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19410

Дата на публикуване: 26.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 154

Дърва (м³): За огрев: 2029, ОЗМ: 0

Общо: 2183м³

Начална цена: 65490.00 лв.

Стъпка: 1965 лв.

Гаранция: 3275 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2019

Документация за провеждане на търг

26.03.2019

Проекто-договор

26.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019