преглед

на търг

5940-3843

Търг 5940-3843 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1914

Дата на публикуване: 25.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: кдб, дрш

Дървесина (м³): Едра: 210, Средна: 307, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 618, ОЗМ: 0

Общо: 1159м³

Начална цена: 53066.00 лв.

Стъпка: 1592 лв.

Гаранция: 2653 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.03.2019

Документация за провеждане на търг

25.03.2019

Проекто-договор

25.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019