преглед

на търг

5620-2177

Търг 5620-2177 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 654, ОЗМ: 0

Общо: 1009м³

Начална цена: 80050.00 лв.

Стъпка: 2400 лв.

Гаранция: 4003 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване