Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

5620-2177

Търг 5620-2177 - ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 654, ОЗМ: 0

Общо: 1009м³

Начална цена: 80050.00 лв.

Стъпка: 2400 лв.

Гаранция: 4003 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване